Anasayfa
Geri Dön

Turkey PVC

Dünya plastik sektörü üzerinde her geçen yıl biraz daha dururken ülkelerde birbiri ardına bu ekonomik ve bir o kadar da dayanıklı olan malzemeyi her türlü alanda kullanabilmenin gayreti içerisine giriyorlar. Bugün plastik denildiğinde dünya pazarına baktığınız zaman PVC’nin ciddi bir ivme kazanmış olduğunu görebiliyorsunuz. Bunun en önemli nedenlerinin başında da büyüyen inşaat sektörü geliyor. Peki, Turkey PVC sektöründe bir Pazar araştırması yapıldığında nasıl sonuçlar ortaya çıkıyor detaylıca bir bakalım. Pazar araştırmasına baktığımız zaman az öncede belirttiğimiz gibi büyük bir ivme kazanmış olan inşaat sektöründen başlamak gerekiyor. Dolayısıyla bugün özellikle Türkiye’de ekonominin lokomotifi konumunda olan sektörün 2020’nin ilk yarısında % 3,5 oranında büyüdüğü biliniyor. Bu da bir anlamda önceki yıllara göre büyümenin biraz daha yavaşladığını bize gösteriyor.

İnşaat sektöründeki bu büyüme aynı zamanda farklı sektörlerinde kalkınmasına neden oluyor. Örneğin PVC kapı sektörü; Çünkü bugün yeni yapılan konutların tamamında PVC profil çeşitleri kullanılıyor demek yerinde olacaktır. Bu da inşaat sektörüyle birlikte buranın giderek büyüdüğünü bize gösteriyor. Buradan yola çıkarsak 2019 ve 2020 yılı büyüme verilerine baktığımız zaman sektörün biraz daha fazla ayaklanacağı tahmin ediliyor. Bu yıl inşaat sektöründe her ne kadar durağanlık yaşanıyor gibi görünse de aslında büyük projelerinde ardı ardına hayata geçirildiğini görebiliyoruz. Üstelik kentsel dönüşüm çerçevesinde yapılan konutlar PVC sektöründeki hareketlenmeyi de kamçılıyor.

Günün Diğer Haberleri